مکان فعلی :

اخبار برگزیده:
۱۳۹۴/۱۰/۰۷

تقدیر ازمدیر محترم هسته گزینش

تقدیرجناب آقای دکترموفق نماینده محترم وزیرودبیر هیات مرکزی گزینش وزارت کشور از جناب آقای بهشتی فرمدیر محترم هسته گزینش استانداری کرمان

تقدیرجناب آقای دکترموفق نماینده محترم وزیرودبیر هیات مرکزی گزینش وزارت کشور از جناب آقای بهشتی فرمدیر محترم هسته گزینش استانداری کرمانمنبع :


مطالب مرتبط با این موضوع :


آخرین اخبار
              
   کل : ۱۰  نمایش ۱ الی ۵   ۱ ۲